Stop voor de witte stok

Maandag 26 februari was wethouder Gino Depauw aanwezig bij de gastles ‘De witte stok in het verkeer’. Het was de eerste editie van de les. Tijdens de gastles stond het vergroten van de verkeersveiligheid voor weggebruikers, waaronder blinden en slechtzienden centraal. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) legde de verkeersregels en het gebruik van de witte stok uit. Daarnaast ervaarden leerlingen zelf hoe het is om zich blind of slechtziend te verplaatsen in een ruimte.

De eerste editie
De eerste gastles vond plaats op Basisschool Nobelhorst in Hulst. Er komen nog twee gastlessen op deze school. In totaal geeft het ROVZ op twintig Zeeuwse basisscholen deze les.
De gastlessen ‘De witte stok’ zijn een proefproject. Hierna bekijkt ROVZ of ze de gastlessen jaarlijks op het programma zetten.

Lespakket “De witte stok in het verkeer”
ROVZ ontwikkelde samen met de Oogverenging het lespakket “De witte stok in het verkeer”. Dit doen ze om basisschoolleerlingen te leren hoe om te gaan met blinde en slechtziende verkeersdeelnemers.