Start werken tussengebied in Hulst

Achter de woningen aan de Steensedijk in Hulst ligt het terrein er al geruime tijd verlaten bij. Het perceel ligt tussen de Absdaalsweg en de terreinen van Morres. In dit ‘tussengebied’ waren tot eind 2008 winkels van Karwei en Brugman Keukens. Het gebied krijgt nu eindelijk een nieuwe invulling. De werkzaamheden starten op 28 februari 2024.

Nieuwe invulling
In het ‘tussengebied’ komt een nieuwe vestiging van supermarkt Lidl. Daarnaast komen er twee kavels voor winkels/bedrijven. Deze zijn van zo’n aard dat ze niet in de Hulster binnenstad passen. In het gebied komen ook voldoende parkeerruimte en ongeveer twintig garageboxen.
De winkels/bedrijven komen langs een nieuwe weg te liggen. Die weg verbindt Morres Wonen met de binnenstad. Met deze weg zijn we heel blij.

Vervuilde bodem
De grond in het ‘tussengebied’ is vervuild. Dat gaat de ontwikkelaar eerst opruimen. De afgelopen periode brachten we samen in kaart welke soort vervuiling waar op het terrein zit. Dat schreven we in een plan. Daarin staat ook hoe we de vervuiling opruimen. Hiervoor was het helaas nodig om een aantal bomen te kappen.

Planning
Op woensdag 28 februari 2024 starten de werken in het ‘tussengebied’. Eerste stap is het kappen van de bomen. Dat moet voor het broedseizoen gebeuren. Deze werken duren ongeveer een week.
Het opruimen van de vervuiling in de grond start op maandag 11 maart 2024. Dit duurt tot het eind juli 2024.
Eerst volgende stap is daarna het aanleggen van de weg. Verwachting is dat de ontwikkelaar daarna als eerste supermarkt Lidl bouwt. Vermoedelijk is dat in de loop van 2025.

Nieuwe invulling locatie Zoetevaart
De Lidl verhuist naar het tussengebied. Dat gebeurt zodra het nieuwe gebouw daar klaar is. De supermarkt aan de Zoetevaart verdwijnt dan. Op deze plaats komen maximaal 33 woningen. Dat zijn verschillende soorten woningen.

Financiering
Het uitvoeren van de bovengenoemde plannen kost veel geld. Vooral het opruimen van de vervuiling in de grond in het ‘tussengebied’ is erg duur. We zijn dan ook blij met de steun die de provincie Zeeland aan dit project geeft. Zij draagt 659.818 euro bij. Dat doen ze vanuit de subsidieregeling ‘Gebiedsgerichte aanpak wonen’. Ook wij als gemeente betalen mee. Onze bijdrage is voorzien op 1.223.300 euro. De raadscommissie Ruimte bespreekt tijdens haar vergadering van dinsdag 5 maart 2024 dit dossier.

Provincie Zeeland