Opladen elektrische auto's op straat

Niet iedereen met een elektrische auto heeft parkeerruimte op eigen terrein. Zij zijn voor het opladen van hun auto aangewezen op de openbare laadpalen. Deze inwoners krijgen nu de mogelijkheid om hun auto toch met ‘eigen’ elektriciteit op te laden. Daarbij moeten zij gebruik maken van kabelmatten. Hoe dat werkt en bevalt, testen we in een proefperiode van een jaar.

Verduurzaming aanmoedigen
Stappen zetten om te komen tot een duurzame en energie neutrale maatschappij vinden we belangrijk. Daarbij is de inzet en hulp van onze inwoners essentieel. Inwoners die daaraan bijdragen faciliteren en ondersteunen we zoveel als mogelijk.
Rijden met een elektrische auto betekent schoner en klimaat-bewuster rijden dan met een auto op benzine/diesel. De CO2-uitstoot is veel lager. Het gebruik van elektrische auto’s moet makkelijk en gunstig zijn. Dat streven we na.

Opladen van de auto
In onze gemeente zijn op verschillende plaatsen oplaadpunten. Veel inwoners geven er echter de voorkeur aan om de auto thuis op te laden. Daarbij is gebruik van ‘eigen’ elektriciteit mogelijk. Omdat niet iedereen parkeerruimte op eigen terrein heeft, zochten we naar een oplossing. Vanaf nu is het daarom toegestaan om een auto die op de openbare weg staat van huis uit op te laden.

Voorwaarden
Het opladen op de openbare weg mag alleen als u over de kabels een kabelmat legt. Er gelden nog een aantal andere voorwaarden. Zo moet de auto staan op een parkeerplaats of op de rijbaan, direct naast het trottoir voor de woning. Kabels mogen niet schuin over de stoep, niet door het plantsoen en niet over de straat liggen. Enkel gebruik van officiële, deugdelijke kabels is toegestaan. De kabel moet volledig zijn afgedekt met een kabelmat. Die mat moet minimaal 40 cm breed zijn en voorzien zijn van antislip en geel/zwarte markering. Het claimen van een parkeerplaats/vak mag niet. Het gebruik van een wallbox is verplicht. Een wallbox is een laadpaal aan de muur waar alleen een officiële stekker in past.
Alle voorwaarden leest u hier.
Proefperiode
Na een jaar bekijken we hoe de ervaringen zijn. Gaat het naar wens? Zijn er aandachtspunten? We evalueren het en beslissen dan over het vervolg.