Meeste stemmen voor Jo Ivenshof

In de periode van 12 tot en met 29 februari 2024 riepen we iedereen op om mee te denken over de naam voor de nieuwe straat aan de Zoetevaart in Hulst. Dat kon via ons online participatieplatform https://doemee.inulst.nl.

Tot en met 24 maart 2024 kon iedereen stemmen op één van de geselecteerde straatnamen. Stemde u ook? Bedankt voor uw stem!

De uitslag van de stemronde is als volgt:
- Jo Ivenshof 170 stemmen
- Componistenhof 78 stemmen
- Textielweg 15 stemmen
- De Wolfabriek 58 stemmen

De raadscommissie Ruimte bekijkt de straatnamen. Natuurlijk nemen zij hierin de uitslag van de stemronde mee.
Daarna gaat het voorstel – met daarin het advies van de commissie – naar het college van burgemeester en wethouders. Zij besluiten uiteindelijk over de straatnaam.
Over het definitieve besluit communiceren we in de vijfde fase.