Hulst investeert 2,4 miljoen in riolering

Ook de komende jaren gaan we weer investeren in het verbeteren en vernieuwen van de riolering. In 2024 is daarmee een totaalbedrag van circa 9,8 miljoen euro gemoeid. Dat is bedoeld voor voorbereiding en uitvoering van werken. Het grootste deel van dat bedrag stelde de raad al eerder beschikbaar. Er is nu nog een besluit van de gemeenteraad nodig voor het bedrag van 2,4 miljoen.

Projecten in 2024
In 2024 staan voorbereidingen en werken aan de riolering gepland in onder andere Hulst, Kapellebrug, Vogelwaarde, Kloosterzande, Lamswaarde, Ossenisse en Zeedorp.

In Hulst gaan we werken aan de riolering in de wijk nieuw Hulst. Daarnaast bereiden we in 2024 rioolwerken in de Absdaalseweg, Truffinoweg en Paardenmarkt. Bedoeling is deze werken in 2025 en 2026 uit te voeren.
Voor de Dullaertwijk in Hulst maken we één allesomvattend plan. Dat voeren we vervolgens in stappen uit. Daarmee beginnen we in 2025.
In Kapellebrug gaat het om werken aan de riolering in de Gentsevaart. Deze werkzaamheden voeren we samen met de provincie Zeeland uit.

In Vogelwaarde starten we met de tweede fase van het rioolproject. We leggen een gescheiden riool aan in de Populierenstraat, Eikenhof, Iepenhof, Beukenstraat, Meidoornstraat en de Elzenstraat. Daarnaast staan ook rioolwerken op de planning die te maken hebben met de herinrichting van Rapenburg.
Ook in Kloosterzande gaat het rioolwerk verder. Dat is de laatste fase. Daar leggen we in 2024 een gescheiden rioolstelsel aanin de Irenestraat, Pastoor Smulderstraat, Leliestraat, Crocusstraat, Hyacintstraat, Dahliastraat,Anjerstraat en Anemoonstraat. In Lamswaarde werken we aan de riolering in de Jac. De Waalstraat en het Roverbergsepad. Tenslotte bereiden we rioolwerken voor in de Lageweg Ossenisse en Zeedorp.

Besluitvorming
De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 5 december 2023 over het voorstel. Het streven is dat de gemeenteraad tijdens haar vergadering van donderdag 21 december 2023 een besluit neemt en het benodigde geld beschikbaar stelt.