Resultaten enquête parkeren in Hulst

Hoe kijkt u aan tegen het parkeren in en rond de binnenstad van Hulst? Dat vroegen wij via een enquête aan onze inwoners, ondernemers en bezoekers. In de vragenlijst vroegen we naar de ervaringen en ideeën. Met de inbreng gaan we nu verder aan de slag om een parkeerbeleid te maken.

Ingevulde enquêtes
Invullen van de enquête was mogelijk van 1 tot en met 15 maart 2024. Dat kon digitaal via ons participatieplatform Doemee Inulst. In de gemeentewinkel lagen ook papieren versies van de enquête. In totaal is de enquête 269 keer ingevuld. Dit geeft ons een goed beeld van de ervaringen, wensen en aandachtspunten voor het parkeren in en rond de binnenstad van Hulst. De antwoorden verwerkten we in een rapportage. Deze rapportage leest u op het platform Doemee.Inulst.nl.

Wat opvalt
In de antwoorden op de enquête vallen een aantal dingen op. Dat zijn:

 • Bijna de helft van de deelnemers aan de enquête parkeert korter dan twee uur in de binnenstad of De Statie.
 • Veel mensen zoeken vaak naar een parkeerplaats in de binnenstad. Daarbij geven ze aan dat de Grote Markt vaak vol is. In de rest van de binnenstad vinden ze – in het algemeen - makkelijker een plaats.
 • Bewoners ervaren op bepaalde momenten parkeerdruk in de woonstraten van de binnenstad.
 • De bolwerken moeten we beter benutten.
 • Het beste is dat bezoekers die langer parkeren, dat buiten de binnenstad doen.
 • In het gebied De Statie vinden mensen makkelijker een parkeerplaats.
 • De deelnemers aan de enquête vinden dat de Grote Markt vooral moet dienen voor kort parkeren voor winkelbezoek, mindervalideplaatsen en ontmoetingsruimte.

Een volledig overzicht van de resultaten leest u op Doemee.Inulst.nl

Vervolgstappen
Deze maand analyseren we de opgehaalde informatie verder. Daarbij brengen we de kansen en knelpunten in beeld. In 2023 onderzochten we al uitgebreid de bezetting van parkeerplaatsen en het aantal vrije parkeerplaatsen. We bekeken die bezetting op diverse momenten (dagen / tijdstippen). Ook die informatie nemen we mee bij het maken van het plan. Dit jaar doen we ook weer nieuwe tellingen.

Vanaf mei gaan we aan de slag om het parkeerbeleid op te stellen. Bij het maken van het nieuwe parkeerbeleid wegen we zo goed mogelijk de belangen van alle gebruikers af. Denk daarbij aan de belangen van bewoners, bezoekers en ondernemers. Ook leggen we vast:

 • Hoe maakt het parkeerbeleid de binnenstad aantrekkelijker en leefbaarder voor bewoners en bezoekers;
 • Hoe gaan we om met de beschikbare plaatsen in en rondom de binnenstad;
 • Aan welke regels moeten nieuwe (bouw)projecten voldoen als het gaat om parkeren;
 • Welke parkeervergunningen gebruiken we in onze gemeente;
 • Op welke plaatsen is meer vergroening mogelijk (in het kader van klimaatadaptatie).

Planning
Verwachting is dat in augustus 2024 het concept parkeerbeleid klaar is. Iedereen kan dan een zienswijze geven op het plan. Bedoeling is dat de gemeenteraad het parkeerbeleid in het najaar vaststelt. We betrekken en informeren inwoners, ondernemers en bezoekers in de tussentijd via Doemee.Inulst.nl.