Fikse groei aantal zonnepanelen in binnenstad Hulst

Eind 2022 wijzigden we de regels voor zonnepanelen in de binnenstad van Hulst. Dat is nu ruim een jaar geleden. We zijn tevreden over de resultaten. Door deze regels is het ook voor bewoners van de binnenstad eenvoudiger om meer energie op te wekken voor eigen gebruik.

Wat houden de nieuwe regels in?
Het plaatsen van zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht van Hulst is sinds eind 2022 op meer plaatsen dan voorheen mogelijk. De nieuwe regels maken het mogelijk om meer zonnepanelen op één dak te plaatsen. Ook zijn - onder voorwaarden - zonnepanelen toegestaan op platte daken die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Bij het plaatsen van zonnepanelen in de historische binnenstad is deels nog wel een vergunning nodig. Plaatsing van panelen op een dak aan de achterzijde van een pand is wel vergunningsvrij als dit dak niet grenst aan openbaar toegankelijk gebied. Dit geldt niet voor rijksmonumenten. Ook plaatsing van zonnepanelen op daken van vergunningsvrije bijgebouwen is zonder vergunning toegestaan.
De regels zijn eenvoudiger. Ook is niet altijd meer een toets door de Welstands- en Monumentencommissie noodzakelijk. Daardoor is het proces simpeler en kosten voor de vergunning lager.
Alle regels leest u hier: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR684138/1

Hoeveel panelen zijn geplaatst in 2023?
Hoeveel zonnepanelen er in totaal bijkwamen in de binnenstad in 2023 is niet bekend. Dit komt omdat niet altijd een vergunning nodig is. We verleenden in 2023 22 omgevingsvergunningen voor het plaatsen van zonnepanelen in de binnenstad van Hulst. Het ging daarbij in totaal om 374 zonnepanelen. 59 daarvan zijn geplaatst op rijksmonumenten (4 verschillende monumenten). Vijf van de 22 plannen voldeden in eerste instantie niet aan de nieuwe regels. Door het plan aan te passen, verleenden we uiteindelijk wel een vergunning.

De raadscommissie Ruimte bespreekt tijdens haar vergadering van dinsdag 5 maart 2024 hoe de  nieuwe regels bevallen.