Waar vindt u officiële bekendmakingen van de Overheid?

De officiële bekendmakingen van de overheid vindt u op www.overheid.nl Ook die van de gemeente Hulst. Dat is zo bepaald in de Wet elektronische publicaties (Wep).

Kijk bij ‘beleid en regelgeving’ en klik op ‘bekendmakingen’. Kies daar (bovenaan) voor ‘uitgebreid zoeken’. Vul de informatie over wat u zoekt in, en de zoekmachine toont u betreffende regels.
De rechtstreekse link naar deze zoekmachine is: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken

Hier leest u ook of u een zienswijze kunt indienen. Ook leest u er of inzage mogelijk is en welke bezwaar en/of beroepsmogelijkheden u heeft.