Controle bedrijfsverzamelgebouwen in Hulst

De gemeente Hulst deed op 1 november 2023 - samen met andere diensten - een preventieve controle op industrieterrein Hogeweg in Hulst. Hierbij controleerden we drie bedrijfsverzamelgebouwen.

Reden controle
We voerden de controle uit om inzicht te krijgen in het gebruik van deze gebouwen. Gebruikt men opslaglocaties anders dan - bijvoorbeeld op basis van het bestemmingsplan - toegestaan? Dan leidt dat mogelijk tot gevaarlijke situaties. Denk hierbij aan brand- of explosiegevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid. Dat voorkomen is ons doel.

‘Opslagruimten en garageboxen zijn voor criminelen vaak interessante ruimten voor hun activiteiten. Dat kan gaan om opslag van wapens, drugs of andere illegale goederen. Dat willen we niet in onze gemeente. We gaan dat  zoveel mogelijk tegen. Daarom ook deze controle. Veiligheid van onze inwoners en ondernemers staat voorop.', aldus burgemeester Ilona Jense-van Haarst.

Verloop controle
Toezichthouders van onze gemeente voerden de controle uit. Dit deden zij in samenwerking met politie en RUD Zeeland (omgevingsdienst). Bij de controle gebruikten zij ook twee speurhonden.
Naast de verzamelgebouwen controleerden zij ook nog twee bedrijven op het industrieterrein. Hierbij is een milieu overtreding vastgesteld.
In één van de verzamelgebouwen was sprake van illegale bewoning.

Melden helpt!
Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken? Meld deze bij:
Politie - spoed 112, anders telefoonnummer 0900 8844.
Of bij de gemeente op telefoonnummer 14 0114.
Of bij Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.