Online participatieplatform: Doe mee Inulst

 
Vanaf nu is in onze gemeente meedenken en meedoen mogelijk via https://doemee.inulst.nl Dit online participatieplatform is dé plek waar inwoners en ondernemers meepraten. Bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen, te reageren op een plan, ideeën te delen of te stemmen over onderwerpen die zij belangrijk vinden.
Wij vinden het belangrijk om onze inwoners en ondernemers op zoveel mogelijk manieren te betrekken bij het maken van plannen en beleid of specifieke projecten. Dit platform helpt ons daarbij.  

Meedenken is eenvoudiger
Online participatie is nieuw voor onze gemeente. Het is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheden voor participatie. Denk bijvoorbeeld aan informatieavonden, klankbordgroepen en dorps- en wijkraden. Dat blijft. Doemee.inulst.nl is een extra manier om mee te denken.  
Online reageren op plannen en projecten maakt het meedenken en meedoen eenvoudiger. Inwoners doen mee op een tijdstip dat hen uitkomt. Reageren is mogelijk via computer, tablet of smartphone. 

Gebruik platform
We gebruiken https://doemee.inulst.nl om ideeën te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren en te polsen naar de mening van onze inwoners/ondernemers over een standpunt. Bijvoorbeeld over een nieuwe inrichting van een straat, het opknappen van een speeltuin, het bedenken van een straatnaam of het energiezuiniger maken van woningen. 

Registeren  
Bij het eerste gebruik van het platform is registratie nodig. Daarna krijgen gebruikers een e-mail zodra er iets nieuws te melden is. Zo bent en blijven mensen op de hoogte. Het is mogelijk zelf aan te geven of de e-mails gewenst zijn.  

Eerste projecten  
Op https://doemee.inulst.nl vindt u op dit moment een project over een nieuwe straatnaam. Daarnaast leest u over de Tour Inulst. Dat is een tour waarbij de toekomst van uw dorp/wijk centraal staat: Wat is nodig voor een gezond en positief leven in onze gemeente? Binnenkort vragen we ook mee te denken over het parkeren in Hulst en over de inrichting van de Grote Markt. Hierover leest u nu al op het platform. In de loop van het jaar volgen meer projecten.

QR code Doe mee Inulst