Toekomst Haven Walsoorden

De haven in Walsoorden behouden voor de toekomst. Dat vinden we belangrijk. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders voor om de haven aan te kopen, te saneren en klaar te maken voor de toekomst.

Eigendom
De haven is eigendom van het Rijk. De gemeente pacht de haven. Deze pachtovereenkomst eindigde op 31 december 2023. Geruime tijd overlegden we met het rijk – en de gebruikers - over de toekomst van de haven. Het Rijk wil deze verkopen. Wij vinden de haven belangrijk voor de regionale economie en de leefbaarheid van Walsoorden. We bekeken verschillende mogelijkheden om de haven te behouden.

Reden voor aankoop
Aan de haven zijn zo’n 185 banen (direct/indirect) verbonden. Blijft de haven niet behouden? Dan verliezen we waarschijnlijk een deel van deze werkgelegenheid. Het behoud van deze banen en de economische activiteiten is reden om ons in te zetten voor behoud. Van de haven maken onder andere Bleijko Beton en mouterij De Swaen gebruik. Hun wens is te blijven waar ze zitten en op deze locatie te groeien. Daarvoor zijn bedrijfsinvesteringen nodig. Om die stap te nemen, is zekerheid over de toekomst van de haven nodig.
Daarnaast is de haven een centrale plaats in Walsoorden. Het sociaal-culturele leven vindt er rond de haven plaats.

Kosten
De aankoop van de haven kost 1,1 miljoen euro.
Daarnaast is sanering van de haven nodig. De kosten hiervoor zijn geraamd op 1,3 miljoen euro. Het Rijk betaalt daarvan 793.000 euro; de gemeente de rest.
De haven is daarnaast dringend aan onderhoud toe. Deze werken brachten we in beeld. De totale kosten hiervoor bedragen 2,5 miljoen euro.

Besluitvorming
De raadscommissie Ruimte buigt zich tijdens haar vergadering van dinsdag 9 april 2024 over dit voorstel. Streven is dat de gemeenteraad op 8 mei 2024 een besluit neemt.

Planning
Besluit de raad tot het aankopen, saneren en klaar maken voor de toekomst van de haven? Dan zorgen we dat we dit jaar alle contracten en benodigde afspraken maken. Vanaf 2025 start het werk in de haven. Dat doen we stapsgewijs. Eerst saneren we de bodem van de haven en voeren werken uit aan de kades.