Toekomst kerk Graauw onderwerp van gesprek

Sinds 2016 is de kerk in Graauw gesloten. Acht jaar later is de toekomst van de kerk nog steeds onzeker. De parochie en het bisdom overwegen serieus om de kerk te slopen. Dat proberen we te voorkomen. Daarom was er op 19 september 2023 een betrokkenheidsbijeenkomst in Graauw. Ook de afgelopen maanden was de toekomst van de kerk onderwerp van gesprek.

Verschillende ideeën
Veel inwoners van Graauw waren op 19 september 2023 aanwezig. Deze avond wisselden we informatie uit. Na deze avond meldden diverse mensen zich met hun ideeën bij ons. Elk van hen werkte hun idee verder uit. Daarbij brachten we samen de kansen en lastigheden in beeld. Uiteindelijk bleven drie ideeën over. Samen met de parochie Maria Sterre-der-Zee spraken we met deze mensen over de nieuwe invulling van de kerk. Daaruit volgde dat de parochie (huidige eigenaar van de kerk) met één geïnteresseerde partij verdere gesprekken voert. Samen kijken zij of ze tot een koopovereenkomst kunnen komen.

Het plan
Het plan van de partij waarmee de parochie in gesprek is over de verkoop van de kerk, is om een stichting op te richten. Deze stichting koopt dan de kerk. Na de aankoop van de kerk gaat de stichting eerst aan de slag met het mogelijk maken van de restauratie van de kerk. Na de restauratie is het plan in de kerk verschillende dingen te realiseren.
De stichting zet zich de komende tijd in om de plannen verder uit te werken. Ook gaan zij op zoek naar subsidies en andere financiële bijdragen. Verwachting is dat ze hiervoor drie tot vier jaar nodig hebben. Er is veel inzet en doorzettingskracht nodig. Bij de restauratie en de duurzame invulling van de kerk hebben zij zeker ook de steun van de inwoners van Graauw nodig. Het is nu de tijd om op Graauw de handen ineen te slaan.