Samenstelling gemeenteraad Hulst

Onze gemeenteraad telt 21 leden. Raadslid Tom Willaert besloot kort na de jaarwisseling zijn lidmaatschap van de partij Groot Hontenisse Hulst op te zeggen. Hij gaat als onafhankelijk raadslid verder.
De samenstelling van onze gemeenteraad ziet er nu als volgt uit:

Algemeen Belang Groot Hulst (6):
Jos de Block, Marina Strooband, Merten Broekaart, Jelle Roelands, Toon Maas en Dave de Waal

CDA (4):                     
Karel Martinet, Piet van de Kerkhove, Carry Nijskens en     Wim Verdurmen

Groot Hontenisse Hulst (2):         
Frank van Driessche en Paul van Kerckhoven|

PvdA (2):         
Rob Lambert en Jessica van Sikkelerus

HulstPlus (2):                 
Jos van Eck en Eugène Verstraeten

VVD (1): Clen de Kraker

Forum voor Democratie (1): Fred Zandee

D66 (1): Pieter de Bruijn

Onafhankelijke raadsleden:    
Marina Eckhardt
Tom Willaert

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de raadsgriffier Dirk Van Bunder, via telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.