Nee tegen geweld tegen vrouwen

Ook wij zeggen ‘nee’ tegen geweld tegen vrouwen. Vanaf zaterdag 25 november tot en met zaterdag 9 december 2023 is er wereldwijd aandacht voor het geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit gebeurt met de actie ‘Orange the World’. Oranje is de kleur van de wereldwijde campagne. De kleur staat voor de zonsopgang in een toekomst zonder geweld.

Thema in 2023
‘Veilig, overal en altijd’ is dit jaar het thema van de campagne in Nederland. Geweld tegen vrouwen en meisjes is er op allerlei plaatsen en manieren; van seksuele intimidatie tot femicide.

Hijsen vlag
Op vrijdag 24 november 2023 hees burgemeester Ilona Jense- van Haarst de Orange the World vlag bij het stadhuis in Hulst. Daarbij waren vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties aanwezig.

Word medestander
Met het ondertekenen van de medestandersbelofte geeft u aan dat ook u zich wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden. De belofte bestaat uit vijf punten:
- Ik gebruik geen geweld (tegen vrouwen en meisjes)
- Ik neem vrouwen en meisjes die geweld melden serieus en steun hen bij het vinden van hulp
- Ik doe wat ik kan om te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen
- Ik draag bij aan het doorbreken van het taboe rond praten over geweld tegen vrouwen
- Ik spreek mensen in mijn omgeving aan op grensoverschrijdend gedrag

Ondertekenen en meer informatie
Meer informatie over Orange the World en het ondertekenen van de medestandersbelofte vindt u op www.orangtheworld.nl