Huisregels

Wij vinden het belangrijk om onze bezoekers gastvrij, in een veilige sfeer te ontvangen. Wij verwachten van onze medewerkers, dat zij u met respect behandelen. Van u verwachten wij hetzelfde respect richting andere bezoekers en onze medewerkers. Daarom hebben we huisregels. Zo blijft de gemeentewinkel en het stadhuis een prettige en veilige plaats voor iedereen. Respecteert u onze huisregels niet? Dan moeten wij helaas optreden.

Onze huis- en gedragsregels

•    Heb respect voor elkaar: schelden, dreigen, discrimineren, agressie, geweld en/of vernieling hoort hier niet bij.
•    Bellen: houd rekening met uw omgeving. Bent u aan de beurt bij een balie? Leg uw telefoon even weg.
•    We willen graag weten wie u bent. Daarom is gezichtsbedekking niet toegestaan.
•    Hulp- en geleidehonden zijn welkom in de gemeentewinkel en het stadhuis. Het meebrengen van andere (huis)dieren is niet toegestaan.
•    Blijf niet langer dan nodig in de gemeentewinkel of het stadhuis.
•    Maakt u tijdens uw bezoek aan de gemeentewinkel of stadhuis een foto, film- of geluidsopname? En is hierop een bezoeker of medewerker te zien of te horen? Dan bent u verplicht hier vooraf toestemming voor te vragen (in verband met privacy van onze bezoekers en medewerkers.)
•    Roken, gebruik van drugs en/of alcohol is niet toegestaan in de gemeentewinkel en het stadhuis.

Toezicht en maatregelen
Wij letten erop, dat iedereen zich aan de huis- en gedragsregels houdt. Bij het overtreden van onze huis- en gedragsregels, spreken wij u hierop aan. Als u de aanwijzingen van onze medewerkers niet opvolgt, dan kunnen we besluiten:

•    u niet verder te woord te staan en u te verzoeken het gebouw te verlaten;
•    u een schriftelijke waarschuwing te geven of naar uw huisadres te sturen;
•    u bij herhaling en bij ernstige overtredingen de toegang tot de gemeentewinkel of het stadhuis voor een bepaalde periode te ontzeggen;
•    de dienstverlening tijdelijk te stoppen;
•    een combinatie van bovenstaande maatregelen op te leggen.

Bij bedreiging, geweldsdelicten of bij materiële schade schakelen wij altijd de politie in. We doen dan aangifte. Een proces-verbaal volgt dan. Alle schade verhalen we op de dader.