Besluiten gemeenteraad

De gemeenteraad van Hulst vergaderde op 21 maart 2004 in het stadhuis. Wat zij bespraken en besloten, kunt u hier bekijken.

De raad stelde verschillende bestemmingsplannen vast. Dat zijn:
- Koninginnestraat 11 in Nieuw Namen
- Rotonde N290 / Oude Zoutdijk in Hulst
- Mountainbikepark Wittebrugstraat in Hulst
- Dorpspad 3 in Vogelwaarde
- Oude Ferdinandusdijk 20 in Absdale
De gemeenteraad stemde verder in met de bouw van tien woningen op de locatie Gentsevaart 10a in Kapellebrug.

De raad stelde het Informatiebeleidsplan én het beleidsplan Toezicht en Naleving Wmo en Jeugdwet vast. De raad nam het besluit om de regels voor de zonnepanelen in de Hulster binnenstad ongewijzigd te laten. Ook verlengde ze de regeling voor het verduurzamen van de sportaccommodaties, dorpshuizen en culturele gebouwen.

De raad stelde geld beschikbaar voor een aantal projecten. Dat zijn:
- het project Tussengebied in Hulst
- een huisvestingsplan onderwijs
- het plan Reynaertcollege
- de vernieuwbouw van de Zuidhal – Den Dullaert
Verder besloot de raad om aandelen te kopen van Stedin Holding BV.

De samenstelling van de Vertrouwenscommissie benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester wijzigde de raad. De raad benoemde ook een nieuwe interim griffier. Dat is de heer Sjors Heerdink.