Zuidhal Den Dullaert, een moderne plek voor sport én muziek

In 2022 kochten we de Zuidhal en de boksschool van Den Dullaert. Doel was om hier onder andere gymonderwijs in onder te brengen. Het plan werkten we verder uit. Het resultaat is een brede invulling van de Zuidhal. Naast gymonderwijs en overige sportvoorzieningen is de ambitie om ook de muziek(onderwijs) onder te brengen in de vernieuwde Zuidhal.

Muziekschool en meer
Toegankelijkheid van cultuuronderwijs en muziekonderwijs in het bijzonder vinden we belangrijk. Slimme combinaties maken en krachten bundelen. Daar zit winst in. Dat vindt ook de Muziekschool Zeeland. Daarom zetten zij ook stappen richting het basis- en voortgezet onderwijs (Meer muziek in de klas), maar ook voor ouderen (Radio Geluk).

De Muziekschool Zeeland is op het moment in Hulst gevestigd in het Baudeloo-gebouw. Voor dat gebouw heeft de eigenaar een andere bestemming in gedachte. Eerder al besloten we dat Den Dullaert een goede locatie zou zijn voor de muziekschool. De Muziekschool Zeeland komt het best tot zijn recht waar verschillende mensen samenkomen. En zo’n plek is Den Dullaert.

We denken bij de realisatie aan een ‘box in een box’. Dit zorgt er voor dat er nagenoeg geen geluidsoverlast is. Het plan omvat – naast muzieklokalen – ook een hypermoderne studio. Daar zijn kleine optredens en workshops mogelijk. Ook voor bijvoorbeeld voor projectonderwijs op het gebied van muziek en cultuur is het een ideale ruimte. Verder is het te gebruiken als oefenruimte voor lokale bandjes, de harmonie, Hulst Cultureel, Kreatieve Vorming en dergelijke. Ook het gebruik door de lokale omroep is een optie. Kortom: We gaan voor een ruimte die breed bruikbaar is. 

Gymlokalen
Op het terrein van het Reynaertcollege aan de Zoutestraat zijn twee gymzalen. Er zijn er echter vier nodig. De twee ontbrekende gymzalen voorzien we in de vernieuwde Zuidhal in Den Dullaert.

Overige sportfaciliteiten
Op dit moment zijn er in/bij de Zuidhal tennisbanen en een bokschool. In de vernieuwde Zuidhal komt een nieuw tennisveld, een krachthonk (onder andere boksfaciliteiten), kleedlokalen, douches en toiletten.

Uitstraling van het gebouw
Het gebouw passen we niet enkel aan de binnenkant aan. Ook de buitenkant vernieuwen we. Het krijgt een open en moderne uitstraling met veel licht. We zorgen dat het op een fraaie manier aansluit bij Den Dullaert.

Ontstaan van een campus
Door het bij elkaar brengen van onderwijs, sport en cultuur ontstaat er een campus. Dat is wat we doen in het gebied van de Den Dullaert en het Reynaertscollege. Beide locaties verbinden we door een pad. Dat is bedoeld voor voetgangers en fietsers.

Wat het kost
Voor het totale plan van de vernieuwde Zuidhal is een bedrag van 6 miljoen euro nodig. Dit bedrag omvat onder andere de bouw- en installatiekosten en renovatiekosten. We hielden hiermee al rekening in de gemeenterbegroting.

De raadscommissie Samenleving buigt zich over dit dossier tijdens haar vergadering van woensdag 6 maart 2024.