Gemeente Hulst sluit 2023 af met overschot

De najaarsnota van de gemeente Hulst sluiten we af met een positief saldo van ongeveer 52.000 euro. Eerder dit jaar - bij de voorjaarsnota 2023 – verwachtten we een tekort van ongeveer 22.000 euro. Samen met het overschot uit de najaarsnota ziet het er naar uit dat we het jaar 2023 af gaan sluiten met een overschot van ongeveer 30.000 euro.

In de spaarpot
We hebben het voornemen om dit overschot toe te voegen aan onze financiële reserves. Daarnaast voegen we een bedrag van ongeveer 7,6 miljoen euro aan deze ‘spaarpot’. Dat bedrag is er door enkele meevallers. Een groot deel hiervan (3,1 miljoen euro) is een ontvangen dividenduitkering van Zeeuwse Energie Houdster maatschappij (voorheen PZEM).
Deze toevoegingen aan onze reserves zorgen er voor dat onze gemeente in de toekomst nóg beter tegen een stootje kan. Dat is nodig. Want gemeenten staan voor de jaren 2026 en 2027 voor forse uitdagingen.

Dat viel tegen
Naast meevallers zijn er ook een enkele financiële tegenvallers. Zo vallen waarschijnlijk de energie- en onderhoudskosten voor de gemeentelijke gebouwen en brandweerkazernes hoger uit dan gedacht. Extra geld ging er ook naar verkeersveiligheid; met name voor nieuwe verkeersremmers in Nieuw Namen en Sint Jansteen. De kosten voor het collectief vervoer schatten we ook hoger in dan verwacht. Dat komt ook omdat dat vervoer vaker is gebruikt.

Besluiten
De raadscommissie Middelen bespreekt de najaarsnota in haar vergadering van donderdag 7 december 2023. Besluitvorming over de najaarsnota 2023 verwachten we in de raadsvergadering van 21 december 2023.