Gemeente Hulst sluit aan bij Mayors for Peace

Op 1 november 2023 sloot burgemeester Ilona Jense-van Haarst zich officieel aan bij Mayors for Peace. Dit is een wereldwijd netwerk van burgemeesters die pleiten voor vrede. Zij steunen het initiatief om tot totale afschaffing van kernwapens te komen.

Solidariteit
We leven in een tijd van toenemende wereldwijde spanningen en (dreigende) conflicten. Het laten horen van een krachtig tegengeluid blijft daarom belangrijk. Burgemeester Ilona Jense-van Haarst sluit zich om die reden aan bij de meer dan 8.000 burgemeesters wereldwijd die pleiten voor vrede en het afschaffen van kernwapens.

‘Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn inwoners. Op grond van die verantwoordelijkheid, sluit ik mij graag aan bij dit internationale initiatief. Lidmaatschap van dit netwerk draagt bij aan internationale solidariteit. Het benadrukt de rol van lokale overheden in het behoud van vrede en veiligheid.’, aldus burgemeester Jense-van Haarst.    

Mayors for Peace
Mayors for Peace is opgericht in 1982. Dat gebeurde tijdens een speciale zitting van de Verenigde Naties over ontwapening in New York. De burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki riepen toen hun collega-burgemeesters over de hele wereld op om solidariteit tussen gemeenten te bevorderen. Doel was te komen tot een kernwapen vrije wereld. Met deze oproep stonden zij aan wieg van Mayors for Peace.
Naast nucleaire ontwapening staan ook het gezamenlijk aanpakken van onder andere armoede, honger, het vluchtelingenprobleem en de schending van mensenrechten hoog op de agenda van Mayors for Peace.
Sinds de oprichting hebben burgemeesters over de hele wereld hun handtekening onder dit initiatief gezet. Inmiddels steunen 176 Nederlandse burgemeesters het initiatief nu actief.