Zomerschool bijna van start

Op donderdag 11 juli opent Zomerschool Zeeuws-Vlaanderen weer haar deuren. Dat is voor de tiende keer in de gemeente Terneuzen en voor de eerste keer in de gemeenten Hulst en Sluis. De Zomerschool duurt ruim twee weken. Doel is het verhogen van kansengelijkheid bij kinderen.

Hoeveel kinderen doen mee?
Aan de Zomerschool doen 130 kinderen mee in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Het zijn kinderen van 26 verschillende Zeeuws-Vlaamse scholen.

Welke kinderen doen mee?
Voor deelname aan de Zomerschool komen alle kinderen uit de groepen 1 t/m 7 (gemeente Terneuzen) en groepen 1 t/m 4 (gemeente Hulst en Sluis) in aanmerking. Daarnaast is de Zomerschool er voor kinderen die het risico lopen een achterstand te ontwikkelen op het gebied van spraak, taal, lezen, rekenen, motoriek en/of op het sociaal-emotionele vlak. Ook kinderen die eerder een achterstand opliepen, zijn welkom op de Zomerschool.

Waar is de Zomerschool?
Er zijn drie gastscholen. Zij faciliteren de Zomerschool. Dat zijn de basisscholen Sint Bavo (Oostburg), Moerschans (Hulst) en De Twijn (Terneuzen).

Wanneer is de Zomerschool?
De Zomerschool start op donderdag 11 juli en duurt tot vrijdag 26 juli 2024.

Wat voor soort onderwijs is het?
Het zomerschoolteam bestaat uit ruim twintig professionals. Zij hanteren de methode ‘levensecht leren’. Daarbij ondersteunen ze het leerproces van kinderen door praktijk- en ervaringsgericht onderwijs. Hiermee kunnen kinderen wat ze leren verbinden aan hun eigen dagelijks leven. Dit maakt de lesstof betekenisvol(ler) voor de kinderen. Ook is er ruimte voor bewegend en spelend leren, creatieve vakken, technologie en burgerschap. Verschillende gastdocenten van bijvoorbeeld de bibliotheek, Natuur en Zo en Aan-Z helpen daarbij.

Ook iets voor peuters?
Ook voor peuters (2-4 jaar) die een extra steuntje in de rug nodig hebben, is er een zomeraanbod. Zij komen drie weken lang vier dagdelen per week naar hun peutergroep voor extra taalstimulering. Dit vindt zoveel mogelijk plaats op vertrouwde peutergroepen. Net als de Zomerschool is dat door heel Zeeuws-Vlaanderen.

Wie organiseert het?
De organisatie van de Zomerschool ligt in handen van de drie gemeenten, de schoolbesturen Elevantio en Escalda (gemeente Sluis). Daarbij werken we samen met de betrokken kinderopvangorganisaties.

Wethouder Marian van Oostenbrugge (Sluis): "De zomerschool is een prachtig initiatief dat onze kinderen helpt om hun leerprestaties te verbeteren en met een voorsprong aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Het programma biedt extra ondersteuning in de kernvakken, en activiteiten die bijdragen aan de algehele ontwikkeling van de leerlingen. Dit alles rondom het thema ‘sprookjes’. Ik ben trots op de inzet van alle betrokkenen die dit mogelijk maken en kijk uit naar een succesvolle zomerschool 2024."

Wethouder Denis Steijaert (Hulst): “Tegengaan van achteruitgang én inhalen van achterstanden, dát is waar het bij de zomerschool om draait. Die twaalf extra lesdagen maken echt een verschil voor deze leerlingen. En dat is mooi, want ieder kind moet mee kunnen doen!.”

Wethouder Sonja Suij (Terneuzen): “Voor de tiende keer in de gemeente Terneuzen doen wij mee aan de zomerschool. Het is duidelijk dat dit initiatief een groot succes is en dat we er trots op zijn om dit jaar opnieuw mee te doen. Bovendien is de samenwerking met alle drie de Zeeuws-Vlaamse gemeenten een teken van een sterke en effectieve samenwerking. Dit draagt niet alleen bij aan de verbetering van het onderwijs zelf, maar vooral voor de leerlingen, die hier het meeste van profiteren. Het team van de zomerschool verzorgt levensecht leren. Dit betekent dat het leren wordt ondersteund door praktijk en ervaringsgericht onderwijs. Door de inzet van ruim twee weken zomerschool streven we naar het verhogen van kansengelijkheid voor kinderen.”