Hulst maakt zich sterk voor toekomst Reynaertcollege

Goed en divers voortgezet onderwijs in onze gemeente. Dat willen we. Daarom gaan we het Reynaertcollege op één locatie onderbrengen. Daarvoor maakten we samen met het bestuur Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen een plan. We maken ons sterk om dit plan te realiseren.

Op één locatie
Het plan is om het Reynaertcollege samen te brengen op de locatie aan de Zoutestraat. Op deze campus is onderwijs van vmbo tot en met gymnasium. Gelegen nabij Den Dullaert zorgt dit voor bundeling van onderwijs, sport en cultuur voorzieningen. Dat geeft mogelijkheden voor samenwerking en zorgt voor versterking.
Het plan omvat enerzijds een uitbreiding van het gebouw aan de Zoutestraat. Anderzijds is de aanpassing van het huidige gebouw onderdeel van het plan. Dat gebouw is nu bijna 25 jaar oud. We gaan dit aanpassen aan de eisen van deze tijd.

Positievere verwachtingen aantal leerlingen
Het verwachte aantal leerlingen voor de periode tot 2035 schatten we op dit moment positiever in dan eerder. We gaan nu uit van 1.100 in 2035.

Klaslokalen en gymruimten
Na de uitbreiding telt het Reynaertcollege aan de Zoutestraat 52 lokalen. Dat is inclusief de leerpleinen, kleinere lokalen en een technieklokaal voor de toekomst.
Er zijn vier gymlokalen nodig. Op het terrein van het Reynaertcollege zijn er twee. De overige twee ruimten realiseren we in de Zuidhal in Den Dullaert. Deze twee gymzalen maken onderdeel uit van het project ‘vernieuwde Zuidhal’. Tussen het Reynaertcollege en Den Dullaert komt een pad. Dat is bedoeld voor voetgangers en fietsers.

Verkeerssituatie
Het Reynaertcollege op één locatie heeft ook gevolgen voor de verkeerssituatie. Rondom de school komt een 30 km zone. We leggen verder een zogenaamde kiss & ride strook aan. Aan de Zandstraat komt een fietsenstalling. Dit alles bespreken we met de omwonenden. Hun suggesties bekijken we samen met verkeerskundigen.

Wat het kost
De gemeenteraad stelde al eerder 7,5 miljoen beschikbaar. Het ging om een grove schatting. Niet alle benodigde informatie en benodigde cijfers waren op dat moment al beschikbaar. Die informatie is er nu wel. Het benodigde bedrag blijkt een stuk hoger. Dat komt door verschillende dingen. Denk daarbij aan:
- hogere materiaal- en loonkosten
- hoger aantal verwachte leerlingen (1.100 ipv 1.000) in 2035
- aanpassingen ontwerp door welstands- en monumentenadviezen
- landelijke regels over ventilatie van scholen (frisse scholen – klasse B)
- voorzieningen om het gebouw duurzaam te  maken (energieneutraal)

Aan het huidige gebouw aan de Zoutestraat is ook onderhoud en een verbouwing nodig. Ook aanpassing aan de eisen van deze tijd is aan de orde. Zo voorzien we onder andere een luchtbehandelingsinstallatie.

Kortom: In totaal zijn de kosten 17 miljoen euro. Daarvan betaalt het Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen 1,5 miljoen euro. De kosten voor de gemeente Hulst zijn 15,5 miljoen euro.

We hielden hiermee rekening in de gemeentebegroting.

De raadscommissie Samenleving buigt zich over dit dossier tijdens haar vergadering van woensdag 6 maart 2024.

Locatie Gildenstraat
Na realisatie van de nieuwbouw komt het gebouw aan de Gildenstraat leeg te staan. Bedoeling is om dit gebouw/locatie dan een nieuwe bestemming te geven. Dat plan bereiden we in de periode tot de ingebruikname van de nieuwbouw aan de Zoutestraat voor.