Bestemmingsplan realisatie reynaertcollege op één locatie

Goed en divers voortgezet onderwijs in de gemeente Hulst. Dat willen we. Ook in de toekomst. Daarom is een plan gemaakt. Dat plan houdt in dat we het Reynaertcollege op één locatie gaan onderbrengen. Dat gaan we realiseren op de locatie aan de Zoutestraat. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig

Ontwerp bestemmingsplan
Om de nieuwbouw/verbouwing mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De plannen passen namelijk niet in het huidige bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft aan hoe we de grond op een bepaalde plaats mogen gebruiken.
Het ontwerp van het aangepaste bestemmingsplan is nu klaar. In dit ontwerp staat wat er in de toekomst mag.
De uitbreiding van het gebouw komt op het schoolterrein aan de zijde van de Zandstraat. Daarom is een aanpassing van het bestemmingsplan aan die zijde nodig. Ook is er een kleine wijziging nodig aan de Carmelweg. Daar maken we onder andere een zogenaamde kiss and ride zone. Dat is een zone waar passagiers uit een auto kunnen stappen of instappen.

Informatieavond
We vinden het belangrijk omwonende goed te informeren. Daarom organiseren we een informatieavond over het bestemmingsplan. Die is op donderdag 18 januari 2024 in het Reynaertcollege aan de Zoutestraat in Hulst. Geïnteresseerden zijn deze avond vanaf 19.30 tot 20.30 uur welkom.

Ter inzage
Het bekijken van het plan is mogelijk vanaf donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024. Dat kan online en in de gemeentewinkel.
U vindt het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatie nummer: NL.IMRO.0677.bphulzoutestr61a-001O.
Het plan ligt ook ter inzage in de Gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 in Hulst.

In de periode van ter inzagelegging is het geven van meningen (zienwijzen) mogelijk.
Schriftelijk? Stuur dan brief naar: Gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst.
Liever mondeling? Neem dan contact op met de collega’s van de afdeling Wonen & Werken op telefoonnummer 14 0114.

Planning
De gemeenteraad stemde eerder al in met de plannen en stelde geld beschikbaar. Ondertussen zijn bouw- en rentekosten gestegen. Daarom is extra geld nodig. Hiervoor is een besluit van de gemeenteraad nodig. Verwachting is dat de raad hierover begin 2024 besluit.
Het definitief ontwerp van de nieuwbouw/verbouwing denken we tegen de zomer 2024 te hebben. Dan gaan we op zoek naar een aannemer. We hopen dat begin 2025 de bouw/verbouwing kan starten. In totaal duurt die ongeveer een jaar. Dat betekent dat we de nieuwe ruimten begin 2026 in gebruik kunnen nemen.