Lintje voor Jan van Blarikom

Op donderdag 14 december 2023 reikte burgemeester Ilona Jense-van Haarst – namens Zijne Majesteit de Koning – een Koninklijke Onderscheiding uit. Dit gebeurde tijdens de kerstreceptie van Zeeuwse Gronden. De heer Jan van Blarikom is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Jan van Blarikom was in 2005 medeoprichter van Stichting Zeeuwse Gronden. Deze stichting voor geestelijke gezondheidszorg biedt huisvesting, begeleiding, behandeling en dagbesteding aan mensen met een langdurige psychiatrische aandoening. Zeeuwse Gronden behandelt momenteel circa 700 cliënten en heeft ondertussen dertien woonlocaties in Zeeland.

Sinds de oprichting was de heer van Blarikom lid van de Raad van bestuur. Vanaf 2012 is hij voorzitter. De heer van Blarikom kent vele cliënten persoonlijk. Hij voert persoonlijke gesprekken om de zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften/situatie van de cliënt. Voor familieleden en vrienden zijn er workshops en symphosia. De heer van Blarikom geeft zelf ook cursussen en lezingen.

Verder is de heer van Blarikom lobbyist voor het zoeken naar woonlocaties in en buiten Zeeland. Het bouwen en openen van een nieuwe locatie stuit altijd op weerstand van buurtbewoners. De heer van Blarikom geeft hieraan ruime aandacht en organiseert overlegmomenten met de omwonenden. Het contact met de buurt blijft hij ook na de opening van de locatie stimuleren en organiseren. Zo maakt hij psychiatrie tot een ‘gewoon’ onderdeel van de samenleving. Hij draagt daarmee bij aan het verminderen van het stigma rondom geestelijke gezondheid en het vergroten van het bewustzijn over psychische aandoeningen.