Meedenken over parkeren in en rond binnenstad Hulst

Hoe kijkt u aan tegen het parkeren in en rond de binnenstad van Hulst? Dat horen we graag van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Met de inbreng gaan we daarna aan de slag om een parkeerbeleid te maken.

Het parkeerbeleid
In het parkeerbeleid komt te staan:
•    hoe we omgaan met de beschikbare parkeerplaatsen in en rondom de binnenstad;
•    regels over waar nieuwe (bouw)projecten aan moeten voldoen als het gaat om parkeren;
•    welke verschillende parkeervergunningen we gebruiken in onze gemeente.
 
Meedenken
Tot en met 15 maart 2024 is het mogelijk mee te denken over het parkeren in en rond de Hulster binnenstad. Dat kan door het invullen van een vragenlijst op https://doemee.inulst.nl. In die vragenlijst vragen we naar ervaringen met en ideeën over het parkeren in en rondom onze binnenstad. Dit geeft ons informatie over waar mensen vooral parkeren, hoe lang ze ergens parkeren en waar ze problemen ervaren. Het invullen van de vragenlijst duurt circa tien minuten.

Vervolgstappen
Vanaf 16 maart 2024 gaan we aan de slag met alle informatie.
In 2023 deden we al uitgebreid onderzoek naar de bezetting van parkeerplaatsen en het aantal vrije parkeerplaatsen. We bekeken dat op diverse momenten (dagen/tijdstippen). Ook die informatie nemen we mee bij het maken van het plan. Dit jaar doen we ook weer nieuwe tellingen.
Bij het maken van het nieuwe parkeerbeleid wegen we zo goed mogelijk de belangen van alle gebruikers af. Denk daarbij aan de belangen van bewoners, bezoekers en ondernemers.

Planning
Verwachting is dat in juli 2024 het concept parkeerbeleid klaar is. Iedereen kan dan een zienswijze geven op het plan. Bedoeling is om het parkeerbeleid in het najaar definitief vast te stellen.

 

QR code doemeeinulst