Zorgen over de refugiumbeuk

Naast het stadhuis - aan de zijde van het Refugium van Baudeloo - staat een grote, groene beuk. Hij staat direct achter de poort links van het stadhuis. Het is een indrukwekkende boom met monumentale status. Helaas zijn er zorgen over de boom.

Wat is de geschiedenis van deze boom?
De boom staat in wat vroeger de tuin van het Refugium van Baudeloo was. Het was een riant opgezet complex met prachtige tuinen. Het complex besloeg het grootste deel van het terrein tussen de Grote Markt, de Lange Bellingstraat, de Paardenmarkt en de Houtmarkt. Het gebouw is van eind dertiende eeuw. Het heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad. In 1852 stichtten de zusters Franciscanessen er een school met daarbij een pensionaat voor meisjes. Dat groeide later uit tot een schoolcomplex met mavo en huishoudschool. De poort – links naast het stadhuis – diende als toegang tot het complex. De groene beuk stamt naar alle waarschijnlijkheid uit de tijd dat de zusters de school stichtten.

Hoe is de gezondheid van de boom?
Het gaat niet heel goed met de beuk. Zijn conditie gaat achteruit. Dat komt onder andere omdat hij is aangetast door de reuzenzwam. De conditie van de boom is een punt van zorg. De levensverwachting is sterk afhankelijk van verdere ontwikkeling van de reuzenzwam en/of andere aantastingen.

Hoe verzorgen we de boom?
Een boomchirurg controleert de beuk met regelmaat. Hij voert ook onderhoud uit. Dat is maatwerk voor veterane bomen. Een soort van ouderenzorg dus. Steeds bekijkt de boomchirurg de situatie opnieuw en past daar het onderhoud op aan. Hij voorkomt daarmee ook dat takken plots afbreken. De boomchirurg bekeek de boom eind 2023. Komende zomer onderzoekt hij de boom opnieuw.
We hopen nog lang van deze prachtige boom te mogen genieten. Hij is beeldbepalend. Maar
zeker ook van grote waarde voor de biodiversiteit.