Stemmen op straatnaam voor plan Zoetevaart in Hulst

Het terrein aan de Zoetevaart - waar de supermarkt Lidl is gevestigd - krijgt een nieuwe invulling. Op deze locatie komt woningbouw. Hiervoor zoeken we een straatnaam. Daarvoor zijn nu vier voorstellen. Wat is de beste naam?

Meedenken over de straatnaam
We riepen iedereen op om mee te denken over de naam voor de nieuwe straat. Suggesties waren welkom in de periode van 12 tot en met 29 februari 2024. Dat kon via ons online participatieplatform https://doemee.inulst.nl.
Er waren 89 reacties. Die bekeken we. Een straatnaam moet voldoen aan bepaalde regels. Zo mogen we een straat bijvoorbeeld niet vernoemen naar een nog in leven zijnde persoon. De belangrijkste regels staan op het https://doemee.inulst.nl. Niet alle voorgestelde straatnamen voldeden aan deze regels. Uit de namen die wel voldeden, maakten we een keuze. Dat zijn de straatnamen die het best bij deze locatie passen.

Stemmen op één van de vier
De vier straatnamen die we selecteerden zijn:
-    Jo Ivenshof
Organist, componist en dirigent uit Hulst
-    Componistenhof
Straatnaam die aansluit op de componistenbuurt
-    Textielweg
Verwijst naar het textielverleden van de gemeente Hulst
-    De Wolfabriek
De breifabriek van Behaegel-Denijs die op deze locatie was gelegen; in de volksmond de wolfabriek genoemd.

Vanaf 11 tot en met 24 maart 2024 is de stemronde. Welke van de vier namen vindt u het best bij de straat passen? Stemmen is mogelijk op https://doemee.inulst.nl. Iedereen mag meedoen.

Besluit
Na 24 maart 2024 laten we aan het college van burgemeester en wethouders weten welke straatnaam de meeste stemmen had. Ook de raadscommissie Ruimte bespreekt de straatnamen nog. Ook hen laten we het resultaat van de stemming weten. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiteindelijk het besluit over de straatnaam. We verwachten dat besluit in mei 2024. Uiteraard maken we die dan bekend.