Nieuws van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Hulst vergaderde op 20 april 2023 in het stadhuis. Wat zij bespraken en besloten kunt u hier bekijken.

De raad nam onder andere besluiten over de Wet open overheid. Ook wijzigde ze de samenstelling van de raadscommissies en paste haar vergaderschema voor het najaar 2023 aan.

De raad nam verder een besluit over het bestemmingsplan voor de locaties Wilhelminastraat 20 in Sint Jansteen en Lekestraat 6 in Heikant. Ook boog de raad zich over de ontsluitingsweg voor de uitbreiding van woonwijk Groote Kreek in Hulst. De raad besprak daarnaast de bouw van appartementen aan de Houtmarkt en het Baudeloohof in Hulst.

De raad stelde de Inclusieagenda 2023-2024 vast. Hierin staan de dingen die we doen om onze gemeente een aangename leefomgeving voor iedereen te maken. Tenslotte nam de raad een motie aan over de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTIQ+’ers in onze gemeente. Ook sprak de raad uit dat de gemeente Hulst een Regenbooggemeente is.