Besluiten van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Hulst vergaderde op 8 februari 2004 in het stadhuis. Wat zij bespraken en besloten kunt u bekijken op https://hulst.raadsinformatie.nl/ Terugkijken en -luisteren is daar ook mogelijk.

De raad stelde het bestemmingsplan Tiberghiënweg 32 Clinge en Vlasstraat Heikant vast. Ook het bestemmingsplan Glacisweg 36 en Zoutestraat 36 Hulst stelde zij vast.
Het beleids- en beheersplan voor de groenvoorziening in onze gemeente stelde de raad ook vast; en wel voor de periode 2024-2033.
Tenslotte besloot de raad ook over de verordening commissie bezwaarschriften en de werkgeverscommissie voor griffiepersoneel. Ook stelde de raad nog aanvullende toetsingscriteria voor de lokale omroep vast.

Meer informatie
Vragen? Neemt u dan contact op met de raadsgriffier, Dirk Van Bunder, via telefoonnummer 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl