Gemeente Hulst wint rechtszaak precariobelasting voor Zeeland

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch deed vandaag, 17 april 2024, uitspraak op het hoger beroep in de procedure tussen de gemeente Hulst en Stedin over de aanslag precariobelasting 2016.
De uitspraak is positief voor de gemeente. Het Gerechtshof oordeelt dat de gemeente Hulst terecht precariobelasting heeft geheven over 2016.
Wethouder Denis Steijaert (portefeuillehouder financiën) is blij voor Hulst, maar ook voor de andere gemeenten in Zeeland.

Waarvoor heffen we precariobelasting?
Precariobelasting mag een gemeente heffen van diegene die gebruik maakt van de gemeentegrond. Voorbeelden hiervan zijn terrassen. Precario heffen we ook voor het gebruik van gemeentegrond voor het leggen van kabels en leidingen.

Beroep bij de rechtbank
De gemeente Hulst heft vanaf 2015 precariobelasting voor het gebruik van onze grond voor de aanwezige kabels en leidingen. In totaal was de jaarlijkse belastingopbrengst 790.000 euro. Deze belasting is geheven tot en met 2021.
Stedin, als één van de belastingplichtige, stelde hiertegen beroep in bij de rechtbank.
Dit betrof de aanslag over 2016 van 540.174 euro.
De rechtbank stelde de gemeente Hulst in het ongelijk. Daarom ging de gemeente Hulst tegen die uitspraak in hoger beroep bij het Gerechtshof.
Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch stelde in de uitspraak van 17 april 2024 de gemeente in het gelijk.

Het gevolg
Het gevolg van deze uitspraak is dat de gemeente alsnog precario mag heffen voor de kabels en leidingen van Stedin.
De uitspraak is niet alleen positief voor de gemeente Hulst, maar ook voor de andere gemeenten in Zeeland die op dezelfde manier precariobelasting hebben geheven.