Aan de slag met plannen tussengebied & Zoetevaart in Hulst

Het perceel aan de Absdaalseweg 19 in Hulst ligt er al geruime tijd verlaten bij. Het terrein krijgt een nieuwe invulling. Bedoeling is supermarkt Lidl naar deze locatie te verplaatsen. Op de huidige locatie van de Lidl – aan de Zoetevaart – komt woningbouw. Om dit alles te realiseren, ondertekenden we op 12 december 2023 een overeenkomst met ontwikkelaar Lafoma.

‘We juichen als gemeente deze ontwikkeling heel erg toe. Het lost twee aandachtsgebieden in samenhang op. Dat is mooi.’, aldus wethouder Denis Steijaert. ‘Bijzonder blij zijn we met de steun van Provincie Zeeland in deze. Zij dragen 659.818 euro bij aan deze ontwikkelingen. Dat doen ze vanuit de subsidieregeling Gebiedsgerichte Aanpak Wonen.’

Tussengebied tussen Absdaalseweg en Morres Wonen
Het terrein is gelegen tussen de Absdaalseweg en de Morresterreinen aan de Industrieweg. Het ligt achter de woningen aan de Steensedijk. Tot december 2008 was bouwmarkt Karwei hier gevestigd. Daarnaast had ook Brugman Keukens er een vestiging. Ondertussen zijn de panden gesloopt en ligt het terrein braak. Het is een groot terrein dat ruime mogelijkheden biedt.
Sanering van het terrein is eerst nog nodig.

Nieuwe invulling Tussengebied
De beschikbare ruimte is groot genoeg voor de realisatie van een moderne supermarkt (Lidl). Ook is er voldoende ruimte voor parkeren. Daarnaast is de bereikbaarheid goed. Het terrein is van dien omvang dat er zelfs nog ruimte over blijft voor twee andere winkels/bedrijven. De ontwikkelaar zoekt daarvoor winkels/bedrijven die niet direct passen in de Hulster binnenstad, maar ook eigenlijk niet op een bedrijventerrein. Verder komen er op het terrein ook ongeveer twintig garageboxen.
Door de nieuwe invulling van het terrein ontstaat ook de kans om een verbinding tot stand te brengen vanaf Morres Wonen richting de binnenstad. Dat is al geruime tijd de wens van het gemeentebestuur.

Nieuwe invulling locatie Zoetevaart
Door het verhuizen van supermarkt Lidl naar het tussengebied, komt het terrein aan de Zoetevaart - waar de Lidl nu is gevestigd - vrij. De ontwikkelaar gaat hier woningen bouwen. Dat past ook binnen de wensen van het gemeentebestuur. Er komen maximaal 33 woningen (verschillende woontypes). 

Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan geeft aan hoe we de grond op een bepaalde plaats mogen gebruiken. Om de plannen mogelijk te maken, moeten we het bestemmingsplan aanpassen. De plannen passen namelijk niet in het huidige bestemmingsplan. Het ontwerp van het aangepaste bestemmingsplan is klaar. Daarin staat wat er in de toekomst mag.

Informatieavond
We vinden het belangrijk omwonenden goed te informeren. Dat vindt ook projectontwikkelaar Lafoma. Daarom organiseren zij een informatieavond. Die is op woensdag 17 januari 2024 in Hotel Hulst, Van der Maelstedeweg 4 in Hulst. U bent die avond welkom van 19.00 tot 21.00 uur. Uiteraard is vragen stellen mogelijk.

Ter inzage
Het bekijken van het plan is mogelijk vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024. Dat kan online en in de gemeentewinkel.
U vindt het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatie nummer:
NL.IMRO.0677.bphulabsdlseweg19-001O. Het plan ligt ook ter inzage in de Gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 in Hulst.

Uw mening
Belanghebbenden kunnen tot en met woensdag 31 januari 2024 hun mening (zienswijze) over het bestemmingsplan geven.
Schriftelijk door het sturen van een brief naar: Gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst.
Liever mondeling? Dan is telefonisch contact mogelijk via telefoonnummer 14 0114.

Planning
Verwachting is dat de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan in mei 2024 vaststelt.
De eerste werkzaamheden starten al in het eerste kwartaal van 2024 starten. Dat is de bodemsanering. Daarvoor is het kappen van een aantal bomen noodzakelijk. De bodemsanering is voor de zomer klaar. Daarna start de aanleg van de wegen.