Bestemmingsplan uitbreiding woonwijk Groote Kreek

Woonwijk Groote Kreek in Hulst is volledig volgebouwd. Om nieuwe bouwmogelijkheden te bieden, bereiden we een uitbreiding van de wijk voor. Het bestemmingsplan gaat nu ter inzage. We organiseren ook een informatieavond.

De uitbreiding
De uitbreiding komt aan de zuidkant van de wijk. Dat is in het verlengde van de Waterstraat. Uitgangspunt is dat er 200 tot maximum 250 nieuwe woningen komen; zowel koop- als huurwoningen. Denk aan vrije kavels, starterswoningen, (half)vrijstaande woningen en seniorenwoningen. Er komt ook water, pleintjes en speelvoorzieningen. De uitbreiding doen we in fasen. Nu bereiden we de uitbreiding met maximaal 133 woningen voor. Het nieuwe gedeelte van de wijk maken we bereikbaar via de Waterstraat. Daarom gaan we deze – in samenwerking met Waterschap Scheldestromen – verbreden. Er komt een apart fietspad. Op de kruising Waterstraat / Molenstraat komt een rotonde.

Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan geeft aan hoe we de grond op een bepaalde plaats mogen gebruiken. Om de uitbreiding van de woonwijk mogelijk te maken, moeten we het bestemmingsplan aanpassen. De plannen passen namelijk niet in het huidige bestemmingsplan. Het ontwerp van het aangepaste bestemmingsplan is klaar. Daarin staat wat er in de toekomst mag.

Informatieavond
We vinden het belangrijk omwonenden goed te informeren. Daarom organiseren we een informatieavond over het bestemmingsplan. Die is op dinsdag 19 december 2023 in het Stadhuis aan de Grote Markt in Hulst. Belangstellenden zijn deze avond vanaf 18.30 tot 20.30 uur welkom. Zij lopen op een tijdstip van hun voorkeur binnen om zich te laten informeren en vragen te stellen.

Ter inzage
Het bekijken van het plan is mogelijk vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024. Dat kan online en in de gemeentewinkel.
U vindt het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatie nummer:
NL.IMRO.0677.bphulgrkreek2-001O.
Het plan ligt ook ter inzage in de Gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 in Hulst.

Uw mening
Belanghebbenden kunnen tot en met woensdag 31 januari 2024 hun mening (zienswijze) over het bestemmingsplan geven.
Schriftelijk door het sturen van een brief naar: Gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst.
Liever mondeling? Dan is telefonisch contact mogelijk via telefoonnummer 14 0114.

Planning
Het definitieve bestemmingsplan denken we begin 2025 te hebben. Dan starten we met de aanleg van de wegen, riolering en dergelijke. Ook beginnen we daarna met de verkoop van de bouwkavels.