Agenda raadsvergadering 4 juni 2024

Op dinsdag 4 juni 2024 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De vergadering is ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van de vergadering van 8 mei 2024  
5. Vragenhalfuur

6. Hamerstukken
6a Bestemmingsplan Waaike van Babs in Lamswaarde   
6b. Bestemmingsplan Zandbergsestraat in Graauw
6c. Bestemmingsplan Heernissekerkpad in Hengstdijk
6d. Bestemmingsplan Hof te Zandeplein in Kloosterzande (Locatie hotel van Leuven)
6e. Verordening straatnaamgeving en nummeraanduiding gemeente Hulst

Bespreekstukken:
7. Kredietaanvraag herinrichting gemeentewinkel
8. Extra financiële bijdrage Stichting scouting ‘t Jagertje
9. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
10. Ingekomen stukken
11. Rondvraag
12. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer Heerdink, via telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.