Werkzaamheden aan kabels & leidingen in Kapellebrug

Op dinsdag 2 april 2024 start DNWG in Kapellebrug met werkzaamheden. Zij vervangen daar kabels en leidingen. Dit doen ze in verschillende fases. Na de werkzaamheden van DNWG starten we samen met de Provincie Zeeland met de reconstructie van de Gentsevaart.

Welke straten zijn er werkzaamheden?
DNWG vervangt kabels en leidingen in de Gentsevaart en een deel van de Roskamstraat. DNWG start in de Roskamstraat. Daarna verschuift het werk richting Gentsevaart.

Wanneer staat dit te gebeuren?
Maandag 8 april gaat het werk van start ter hoogte van het kruispunt Gentsevaart / Roskamstraat. Verwachting is dat het werk in de Roskamstraat eind april klaar is. Daarna gaan ze aan de slag in de Gentsevaart.

Is er verkeershinder?
De werkzaamheden in de Gentsevaart vinden voornamelijk langs de kant van de weg plaats. Het is niet nodig om de straat af te sluiten. Dat is wel nodig in de Roskamstraat. Daar is vanaf 8 april een deel van de straat afgesloten. Dat is het deel tussen de Gentsevaart en huisnummer 38. Verkeer leidden we om. Passeren is voor fietsers en voetgangers wel mogelijk.

Meer weten?
DNWG organiseert een informatieavond op woensdag 27 maart 2024. Tijdens de avond vertelt DNWG over de werkzaamheden. Ook ontvangt u informatie over de bereikbaarheid van de woningen en verkeersaanpassingen.
De avond is in Hotel Reynaert in Kapellebrug. U kunt tussen 17.00 uur en 20.00 uur binnenlopen en de plannen inzien. Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen.