Nieuwe straatnamen voor Kloosterzande en Perkpolder

De Raadscommissie Ruimte van Hulst gaat zich buigen over vijf nieuwe straatnamen. Het gaat om straten in Kloosterzande en Perkpolder.

Hof te Zandeplein
Het Hof te Zandeplein krijgt een nieuwe invulling. Het plan gaat over de locatie waar vroeger Weemaes mechanisatiebedrijf was en over het agrarische land dat er achter ligt. Ook gaat het over de locatie waar woningen stonden – die we al eerder sloopten – én de locatie waar op dit moment de feestzaal van Hotel De Linde is.
Er komen twee nieuwe straten. Het voorstel is deze een naam te geven die verwijst naar wat vroeger op deze locatie was. Er was vroeger een hoefsmederij. De voorgestelde straatnamen zijn ‘De Smidse’ en ‘Travalje’.

Pad naar Hof te Zandekerk
Het pad dat vanaf het Vredeslaantje leidt naar de Hof te Zandekerk heeft geen naam. Het voorstel is om dat pad te vernoemen naar de eerste vrouwelijke dominee in de toenmalige gemeente Hontenisse. Dat was mevrouw H.B. de Neeling. De voorgestelde straatnaam is ‘Domina de Neelingpad’.

Perkpolder
Vorig jaar viel al het besluit over de namen van zeven nieuwe straten in de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Er zijn nog twee straten die een naam moeten krijgen.
De eerste straat is de weg tussen de N689 en de splitsing bij de Kalverdijk. Het voorstel is deze weg ‘Dijkval’ te noemen; een historische verwijzing.
De tweede straat ligt tussen de Perkstraat en ‘Dijkval’. De voorgestelde naam voor die straat verwijst naar een van de vroegere polders in het gebied: ‘Gheertsestraat’.

Besluitvorming
De leden van de raadscommissie zijn gevraagd uiterlijk 17 oktober 2023 te laten weten wat zij van de nieuwe straatnaam vinden. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit.