Nieuwe invulling voormalige Rabobank locatie Hulst

In 2020 sloot de Rabobank Hulst definitief haar deuren. Sindsdien staat het pand aan de Stationsweg in Hulst leeg. Er is nu een plan voor die locatie. Aan de raad is gevraagd om te verklaren dat zij geen bedenkingen heeft tegen het plan.

Het plan
Het plan gaat over het perceel tussen de Stationsweg, Havenfort en Traverse. Hier komen 45 appartementen verdeeld over twee gebouwen. Het gebouw aan de Stationsweg heeft 18 appartementen. Dat aan de Traverse heeft er 27. Op het terrein komt een ondergrondse parkeergarage.

Informatie en overleg
Met de omwonenden is het plan meerdere keren besproken. De initiatiefnemer, architect en aannemer vertelden hen over het plan. Er was ruimte voor overleg en vragen.
De raadscommissie Ruimte is in mei 2023 over het plan geïnformeerd.

De procedure
Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Daarom moeten we een uitgebreide procedure volgen. In deze procedure is één van de stappen dat de gemeenteraad moet aangeven geen bedenkingen te hebben tegen het plan. De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 12 september 2023 over het voorstel om die verklaring af te geven.

In februari 2023 stelde de gemeenteraad uitgangspunten voor ontwikkelingen aan de Stationsweg in Hulst vast. Omdat het plan voor de herontwikkeling van het voormalige Rabobank terrein toen al in een vergevorderd stadium was, besloot de raad die locatie niet op te nemen in het visiedocument.

Voor dit bouwplan is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Die is in behandeling. Voordat we een vergunning verlenen, leggen we eerst het ontwerp van de vergunning ter inzage. Er is dan gelegenheid tot indienen van zienswijzen.
De ontwikkelaar start met de verkoop van de appartementen, zodra het ontwerp omgevingsvergunning voorhanden is. De bouw start zodra voldoende appartementen zijn verkocht. Naar verwachting is dat midden mei 2024.