Nieuws van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Hulst vergaderde op 28 september 2023 in het stadhuis. Wat zij bespraken en besloten kunt u bekijken op https://hulst.raadsinformatie.nl/vergadering/1066550

De raad stelde het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad vast. Ook het vergaderschema 2024 passeerde de revue. Verder benoemde de raad leden voor diverse commissies.
 
Daarnaast boog de gemeenteraad zich verder dit keer over de financiële stukken van Rud Zeeland, GGD Zeeland en Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen.
 
De gemeenteraad besprak ook de nieuwe inrichting van de voormalige locatie van de Rabobank aan de Stationsweg in Hulst. Ze gaf daarvoor een ontwerp verklaring van geen bedenkingen.
Het plan om op de hoek Minderbroederstraat / Oude Havensteeg (bij de Keldermanspoort) appartementen te bouwen stond ook op de agenda. Ook hiervoor gaf de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen.
 
Voor aanpassingen aan dorpscentrum Binnendeur in Kloosterzande stelde de gemeenteraad 138.000 euro beschikbaar.
 
Tenslotte nam de raad een motie aan. Dat was een motie over de realisatie van een inclusieve SamenSpeelPlek.