inwoners betrekken bij de Zeeuwse zorgopgave

Een gezond Zeeland met goede zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft. Dat is de ambitie van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Dat is het samenwerkingsverband van inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties, alle 13 Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland en zorgverzekeraar CZ. Om dat samen in Zeeland te organiseren is een provincie breed plan van aanpak gemaakt.

Inwoners en zorg
Om het plan uit te voeren, hebben we iedereen in Zeeland nodig. Overheden, zorgverzekeraars, bestuurders, zorg- en hulpverleners én inwoners. Daarom gingen het afgelopen half jaar driehonderd Zeeuwen met elkaar in gesprek over de zorg in hun regio. Samen kwamen zij tot voorstellen die bij kunnen dragen aan het toekomstbestendig maken van de zorg.

Meer lezen? Kijk dan op www.zeeuwsezorgcoalitie.nl

Zeeuwse Zorg Coalitie