Riobase genomineerd voor samenwerkingsprijs WOW

Riobase is het mede door HZ-onderzoekers ontworpen systeem voor risicogestuurd beheer van het Zeeuwse rioleringsstelsel. Dat systeem is genomineerd voor de WOW-prijs. Dit is een prijs voor opschaalbare samenwerkingsprojecten in weg-, vaarweg- en waterbeheer. Van de 31 genomineerde projecten is Riobase één van de acht kanshebbers voor de winst. Er is een juryprijs van 10.000 euro en een publieksprijs van 5.000 euro. Stemmen kan tot 1 november op www.platformwow.nl/wow-prijs-2023-de-nominaties. Op 2 november 2023 kennen we de winnaar.
 
Riobase
Een goed werkend riool is van levensbelang. Maar hoe zorg je er als kleine gemeente voor dat het beheer niet onnodig veel moeite en geld kost? De onderzoeksgroepen Data Science en Assetmanagement van HZ University of Applied Sciences, het samenwerkingsverband SAZ+ (bestaande uit Waterschap Scheldestromen, Evides Waterbedrijf en de dertien Zeeuwse gemeenten) gingen samen aan de slag. Zij maakten een raamwerk, een toolbox met instrumenten en technieken. Daarmee kunnen kleinere gemeenten - ook op basis van risico’s en data - hun rioolstelsels beheren. Uitgangspunt is dat je altijd op het riool kunt rekenen. Onderhoud pleeg je enkel als het echt nodig is. Dit scheelt onnodig werk en kosten.
 
De meeste rioolbeheerders (gemeenten en waterschap) werken tot nu toe op basis van kennis en expertise in hun vakgebied. Elk jaar is er een ander deel van de stelsels in de dertien Zeeuwse gemeenten aan de beurt voor onderhoud. Zo’n risicogestuurde manier van werken is lastig voor kleine gemeenten. Daar zijn vaak één of twee mensen verantwoordelijk voor het rioolbeheer. Hun focus ligt niet enkel op rioolbeheer. Zij zijn ook verantwoordelijk voor andere taken van de gemeente.
 
Wow-prijs
Het platform WOW staat voor ‘Weg ontmoet Weg, Water ontmoet Water’. Het is het landelijke netwerk van weg-, vaarweg- en waterbeheerders. Het platform reikt iedere twee jaar de Wow-prijs uit. De prijs dient als eervol podium voor projecten die, door buitengewone samenwerking, vernieuwing en verbetering brengen. De winnaars krijgen een geldbedrag om het project verder te ontwikkelen.
 
Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland
In Zeeland werken alle gemeenten, waterschap Scheldestromen en het waterbedrijf Evides samen in de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ+). Doel is een doelmatige en toekomstbestendige waterhuishouding in het stedelijke gebied.
Dit helpt om:
- de kwaliteit van de waterketen te verbeteren
- de kwetsbaarheid van organisaties te verminderen
- de stijging van de jaarlijkse kosten te beperken.
De inrichting van de openbare ruimte, riolering, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening stemmen we op elkaar af. Waar mogelijk voeren we taken gezamenlijk uit.
Het project Riobase is hiervan een voorbeeld. Het is mede mogelijk gemaakt door een RAAK-subsidie van Regieorgaan SIA.