Plan voor herinrichting Rapenburg

Bewoners van Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte op Rapenburg. Daarom gaan we aan de oostzijde van Vogelwaarde een landbouwweg aanleggen. Als die klaar is, passen we de inrichting van Rapenburg aan.

Hoe komt Rapenburg er uit te zien?
Doorgaand verkeer kiest in de toekomst voor de landbouwweg. Dat zorgt voor minder verkeer op Rapenburg. We maken van Rapenburg een 30 km/uur zone. Daar hoort een passende inrichting bij. Hoe ziet die er uit? Daar gaan we samen met de bewoners naar kijken. Zo komen we tot een door de inwoners gedragen plan.
Naast Rapenburg richten we ook het voorste stuk van de Bossestraat opnieuw in. Dat is het deel vanaf Rapenburg tot aan huisnummer 13.

Wat gebeurde al?
In april 2023 vormden we een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit bewoners van Rapenburg. We betrokken hen bij het voortraject. Zo zijn we gekomen tot een praatprent voor de nieuwe inrichting van Rapenburg. Die bespraken we eind juni met de klankbordgroep.
In juli 2023 organiseerde de klankbordgroep – in samenwerking met de Dorpsraad Vogelwaarde – informatieavonden. Daar bespraken ze de praatprent met overige bewoners en belangstellenden. Tijdens deze avond verzamelde de klankbordgroep alle opmerkingen. Die deelden zij met ons.

Wat doen we nu?
Op dit moment verwerken we de ontvangen opmerkingen in een voorlopig ontwerp. We proberen daarin zoveel mogelijk van de opmerkingen te verwerken. Dat lukt niet altijd. Dat kan zijn omdat iets praktisch niet mogelijk is of andere problemen geeft. Uiteraard zijn er ook veel wetten en regels waar we ons aan moeten houden bij de inrichting van een weg.

Wat is de volgende stap?
Het voorlopig ontwerp bespreken we opnieuw met de klankbordgroep. We geven hen daarbij uitleg over hoe we tot het ontwerp kwamen. Wanneer nodig zijn aanpassingen nog mogelijk.
Daarna organiseren we een informatieavond. Op deze avond is iedereen welkom. We lichten het ontwerp toe. Vragen en suggesties zijn mogelijk. Verwachting is dat deze avond in het eerste maanden van 2024 plaatsvindt. De suggesties die we deze avond ontvangen, bekijken we. Waar mogelijk verwerken we die nog in het definitieve ontwerp.

Wanneer starten de werken?
Midden 2024 is de landbouwweg klaar. We hopen daarna direct de werken op Rapenburg te starten. Bij deze planning zijn we uiteraard afhankelijk van hoe snel er een - door u als bewoners - gedragen ontwerp is.
Voorafgaand aan de herinrichtingswerken voert DNWG werkzaamheden aan kabels en leidingen uit.