Werkzaamheden aan kabels & leidingen in Vogelwaarde

Op maandag 4 december 2023 gaat DNWG in Vogelwaarde werken. Zij vervangen daar kabels en leidingen. Dit doen ze in verschillende fases. DNWG hoopt het werk in juli 2024 af te ronden. Daarna starten we met de rioleringswerkzaamheden in deze straten.

Welke straten zijn er werkzaamheden?
DNWG vervangt kabels en leidingen in de Kerkstraat en Kerkhofpad.

Wanneer staat dit te gebeuren?
Maandag 4 december start DNWG met de werkzaamheden in de Kerkstraat. Dat duurt tot eind maart 2024. Daarna is het Kerkhofpad aan de beurt. Hier duren de werkzaamheden tot eind juli 2024. DNWG informeert de bewoners op voorhand.

Is er verkeershinder?
De werkzaamheden vinden voornamelijk in het trottoir plaats. Het is niet nodig om de straat af te sluiten. Mocht DNWG toch in de rijbaan moet werken gebeurt dat met een halve wegafsluiting. Het verkeer kan dan passeren.