Subsidie aanvragen 2024 met andere eHerkenning

September is de subsidiemaand. Een aanvraag voor subsidie 2024? Dien het verzoek vóór 1 oktober in. Anders bent u te laat.

Verandering niveau eHerkenning
Dit nieuwe aanvraagformulier staat begin september op onze website. Het is niet veel anders dan vorig jaar. Eén ding is wel anders. Dat is het niveau van eHerkenning. Om het aanvraagformulier in te vullen, logt u in met eHerkenning.  Het (betrouwbaarheids)niveau voor onze gemeente was 2. Dat is nu 2+.

Wat dit betekent voor u
Voor uw organisatie/vereniging betekent dit, dat u ook betrouwbaarheidsniveau op niveau 2+ nodig hebt. Maak dit nu alvast in orde. Neem hiervoor contact op met de leverancier van uw eHerkenning.  

Start aanvragen
Zodra het nieuwe digitale aanvraagformulier op onze website staat, laten we het weten.

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met het secretariaat van de afdeling Samenleving. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 14 0114.