De heer ir Luc Mangnus

De heer Luc Mangnus


Wethouder (0,8 fte)
(0114) 38 91 29
L.Mangnus@GemeenteHulst.nl

4e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Landbouw & natuur
 • Haven Walsoorden
 • Cultuur
 • Subsidieverwerving en beleid
 • Markten & kermissen
 • Participatiewet (werk & inkomen)
 • Sociale zaken
 • Dethon
 • Coördinatie dorps- en wijkraden

 

Wijkwethouder

Clinge, Graauw en Nieuw Namen

Politieke Partij

Groot Hontenisse - Hulst

Hoofdberoep

Agrariër
Wethouder sinds 2022
Adviseur Akkerbouw R. van Weesemael B.V.
 

Openbare betrekkingen

 • DB en AB-lid Muziekschool Zeeland
 • DB en AB-lid Dethon
 • Lid WerkServicePunt
 • lid regioteam Zuidwestelijke Delta
 • Bestuurslid RBO-S
 • VNG Bestuurlijk Netwerk Landelijk Gebied

Nevenfuncties (privé)

 • Voorzitter Wbe Hontenisse eo

De openbare betrekkingen en/of nevenfuncties zijn onbezoldigd, tenzij anders vermeld.