Griffier

 

Naam

Functie

Tel

E-mail

Dhr. drs. Dirk Van BunderDirk Van Bunder 

Raadsgriffier

0114-389123

D.Van.Bunder@GemeenteHulst.nl

 


 

 

Hoofdberoep

  • Raadsgriffier sinds 2 januari 2003

 

Openbare betrekkingen 

  • Ambtellijk secretaris begeleidingscommissie Rekenkamercommissie Hulst-Terneuzen