Cursus voor de barmedewerkers

Een gratis cursus voor barmedewerkers van alle verenigingskantines, dorpshuizen en gemeenschapscentra in onze gemeente. Dat bieden we aan. Het gaat om een zogenaamde IVA-cursus. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken.
 
Aanleiding
Jonger dan 18 jaar? Dan geldt: géén alcohol. We vinden het belangrijk dat iedereen die achter een bar staat, dat weet. De wet zegt dat u bij het schenken van alcohol altijd naar de leeftijd van de klant vraagt. Uit onderzoek bleek dat we in onze gemeente die regels niet goed naleven. Dat vraagt om actie.

Kennis van alcoholregels
Alle barmedewerkers van verenigingskantines, dorps- en gemeenschapshuizen krijgen de kans om zich de alcoholregels nog eens goed te laten uitleggen. We bieden deze cursus aan in samenwerking met de Stichting Hulst voor Elkaar. Alle besturen ontvangen een uitnodiging voor de cursusavond.

Waar en aanmelden
De cursusavond is op maandag 15 april 2024 in Ontmoetingscentrum De Lieve aan de Broodmarkt 8 in Hulst.
Aanvang: 19.30 uur. Het duurt zo’n anderhalf uur.
Aanmelden graag vóór 13 april 2024 bij Stichting Hulst voor Elkaar op telefoonnummer (0114) 68 47 00 of via e-mail mdehaas@hulstvoorelkaar.nl