Proef gratis openbaar vervoer voor inwoners met een laag inkomen.

In juli 2023 start gemeente Hulst een proef met gratis openbaar vervoer voor minima. Hiermee wil de gemeente inzicht krijgen in de behoefte aan gratis openbaar vervoer voor inwoners met een laag inkomen.

Wat gaan we doen?
De gemeente Hulst start per 1 juli 2023 een éénjarige proef met gratis openbaar vervoer voor inwoners met een laag inkomen. Met deze proef willen we weten wat gratis openbaar vervoer doet. We onderzoeken of mensen met een laag inkomen actiever deelnemen in de samenleving als we financiële drempels voor openbaar vervoer wegnemen.

Wie doen hier aan mee?
Geselecteerde deelnemers reizen in de proefperiode op bepaalde tijden onbeperkt gratis met de lijnen van Connexxion. In totaal zijn inwoners uit alle kernen door een steekproef geselecteerd. Zij ontvangen een brief van ons, hierin staat hoe ze zich aan moeten melden. Wanneer zij mee doen aan de proef mogen zij in de proefperiode op bepaalde tijden onbeperkt gratis reizen met de lijnen van Connexxion.

Hoe werkt het abonnement?
Voor deze proef gebruiken we het DalVrij-busabonnement van Connexxion. Met dit abonnement is het mogelijk om van maandag tot en met vrijdag na 09:00 uur tot het einde van de diensttijd gratis te reizen met Connexxion. Hier valt ook de Buurtbus onder.

In het weekend en op feestdagen is het reizen een hele dag gratis. Het abonnement is te gebruiken in heel provincie Zeeland, de regio Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Kinderen tot en met elf jaar kunnen gratis meereizen.

Hoe lang duurt deze proef?
De proef start op zaterdag 1 juli 2023 en eindigt op zondag 30 juni 2024. De deelnemers vullen aan het einde van de proef een enquête in. Daarnaast krijgen we via Connexxion geanonimiseerde reisgegevens. Op basis van deze gegevens gaan we evalueren.