Op zoek naar straatnaam voor plan Zoetevaart in Hulst

Het perceel aan de Absdaalseweg 19 in Hulst ligt er al geruime tijd verlaten bij. Het terrein krijgt een nieuwe invulling. Bedoeling is supermarkt Lidl naar deze locatie te verplaatsen. Op de huidige locatie van de Lidl – aan de Zoetevaart – komt woningbouw. Voor die locatie zijn we op zoek naar een straatnaam.

Nieuwe invulling locatie Zoetevaart
Door het verhuizen van supermarkt Lidl naar het tussengebied, komt het terrein aan de Zoetevaart - waar de Lidl nu is gevestigd - vrij. De ontwikkelaar gaat hier woningen bouwen. Dat past ook binnen de wensen van het gemeentebestuur. Er komen maximaal 33 woningen (verschillende woontypes).

Naam voor nieuwe straat
Op deze locatie komt een nieuwe straat. Die moet een naam krijgen. We vragen iedereen om mee te denken. Wat is een goede, passende naam voor deze straat?
Heeft u een goed idee? Laat het ons weten op ons online participatieplatform https://doemee.inulst.nl Daar leest u ook waar een straatnaam aan moet voldoen. Daar zijn namelijk wel een aantal regels voor. Zo mogen we een straat bijvoorbeeld niet vernoemen naar een nog in leven zijnde persoon. Kijk voor alle regels hiervoor op het platform.

Laat uw idee voor 29 februari 2024 weten. Daarna bekijken we alle suggesties. Daaruit maken we een selectie. Die zetten we op een rijtje op het platform. Op dat moment kunt u stemmen op de naam van uw voorkeur. Het is daarna aan het college van burgemeester en wethouders om de straatnaam vast te stellen. Zij vragen daarvoor ook nog advies aan de raadscommissie Ruimte.