Start cliëntervaringsonderzoek

Vandaag gaf wethouder René Ruissen het startsein voor het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek. Tijdens dit anonieme onderzoek richten we ons op ervaringen met jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in onze gemeente. Dit jaar doen we dat op een nieuwe manier. We halen op grote schaal verhalen en ervaringen op via www.hulstvertelt.nl en verhaalophalers.
‘Als ze op verhaal komen, gaan mensen vaak zeggen wat ze werkelijk vinden. We gaan echt luisteren naar wat mensen er werkelijk vinden. Natuurlijk horen we graag wat goed gaat. Maar belangrijker is te horen wat niet goed gaat. Want dan weten we wat we moeten aanpassen.’, aldus wethouder René Ruissen.

Wat is het cliëntervaringsonderzoek?
In dit onderzoek gaan we na hoe cliënten de dienstverlening ervaren en waarderen. We zijn als gemeente benieuwd wat ze er van vinden, of het aan hun verwachtingen voldoet en wat er beter kan. Zo weten we of we op de goede weg zitten en wat er beter kan.

Voor wie is het onderzoek?
We halen verhalen en ervaringen op van mensen die jeugdhulp en/of maatschappelijke hulp ontvangen of ontvingen. We doen dat ook van mensen die een aanvraag indienden en op een andere manier zijn geholpen of niets ontvingen.

Wat is de nieuwe manier van onderzoeken?
Voorgaande jaren deden we kwantitatief onderzoek. Dat deden we met een enquête. Aan de hand van tabellen en grafieken bekeken we de resultaten. Dat was de basis voor aanpassingen van onze dienstverlening. Bij de nieuwe manier van onderzoek delen mensen hun ervaring met jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning. Ook beantwoorden zij enkele vragen over hun ervaring. Met deze nieuwe manier van onderzoeken luisteren we nog beter naar onze inwoners. Het delen van een ervaring duurt ongeveer 20 minuten.
Naast het onderzoek via www.hulstvertelt.nl zetten we ook verhaalophalers. Die gaan met mensen in gesprek. Dan doen ze op verschillende locaties.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?
Na de onderzoeksperiode bekijken we alle resultaten. Die bundelen we in een rapport. Dat rapport bespreken we met betrokken instanties. Daarna kijken we waar we verandering aanbrengen. Zo werken we samen stap voor stap aan betere jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.