Roerig jaar goed doorstaan en mét financieel overschot

In 2022 lieten we de coronatijd achter ons. Toch was het opnieuw een bijzonder jaar. Prijzen stegen al een tijdje. Maar die gingen door de inval van Rusland in Oekraïne nog meer omhoog. Door de situatie in Oekraïne had onze gemeente verschillende maatschappelijke uitdagingen. Zo zochten en vonden we - samen met velen vrijwilligers, stichtingen en verenigingen – onderdak voor Oekraïense vluchtelingen.
‘Ondanks deze ontwikkelingen sluiten we het jaar af met een financieel overschot van 5,5 miljoen euro. We investeerden voor ruim 13,5 miljoen euro. En de financiële positie van de gemeente verbeterde verder. Daar zijn we als college heel tevreden mee.’, aldus wethouder van Financiën Denis Steijaert.

Wat waren de mee- en tegenvallers?
Het overschot ontstond vooral doordat we meer geld uit het Gemeentefonds kregen dan we dachten en konden weten. Dat was 770.000 euro. Het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Ook de inkomsten vanuit het Rijk voor de opvang van vluchtelingen waren hoger dan de uitgaven. Bij de opvang kregen we ongekend veel hulp van vrijwilligers, stichtingen en verenigingen. De uitgaven binnen het sociaal domein stabiliseerden in 2022; dit na jaren van forse stijgingen.

Hoe staan we er financieel voor?
In het najaar 2022 reserveerden we al extra geld voor bepaalde doelen. Dat was bijvoorbeeld voor de energietoeslag minima en het waterveld voor de hockey. Ook stopten we geld in de calamiteitenpot voor stichtingen/verenigingen, bedoeld voor hulp bij hoge energieprijzen en verder inflatie. We sloten in 2022 geen nieuwe langlopende leningen af. Met de wereldwijde hogere rentetarieven hadden we dus niets te maken.

Hebben we geïnvesteerd?
Hulst heeft in 2022 13,5 miljoen euro geïnvesteerd. We gaven zo’n 5,1 miljoen euro uit aan wegen en riolering. We kochten voor de uitbreiding van woonwijk Groote Kreek grond. Dat kostte circa 3,1 miljoen euro. Het kapitaalbelang in GBE Aqua (aandeelhoudersgroep Evides Waterbedrijf) is vergroot met circa 2,5 miljoen euro. Verder investeerden we in het Museum Hulst, de carnavalsloods in Walsoorden en het onderwijs. Vooruitlopend op de uitwerking van de Dullaertwijkvisie, kochten we in 2022 ook de zuidhal en boksschool bij Den Dullaert in Hulst.

Wat gaan we doen met het overschot?
Van de 5,5 miljoen euro gaan we zo’n 3,5 miljoen euro toevoegen aan de gemeentelijke spaarpot. Daarmee kunnen we eventuele tegenvallers in de toekomst opvangen.
Verder zijn we van plan om in 2023 560.000 euro te gebruiken voor dingen die we al voorzien hadden. Denk daarbij aan uitgaven voor toerisme en onderhoud in de openbare ruimte. Met de rest – zo’n ruimte 1,4 miljoen euro - willen we de volgende dingen betalen:  
-    Verbouwingswerken Gemeentewinkel en Gemeentewerken
-    Verkeersaanpassingen (Oceanië/Australiëweg en Carmelweg/Zandstraat)
-    Verfraaien en beveiligen entree Den Dullaert
-    Project Versterk de Scheldekust

Wanneer valt het besluit over de jaarstukken?
De raadscommissies bespreken de jaarstukken – elk voor hun deel – tijdens de vergaderingen van 26 tot en met 29 juni 2023. Besluitvorming over de jaarrekening 2022 verwachten we in de raadsvergadering van 13 juli 2023.