Voortgang project Posthoorn in Nieuwe Bierkaai

In de Nieuwe Bierkaai zijn nog een tweetal laatste gebieden die aandacht vragen. De locatie van het voormalige postkantoor is er daar één van. Voor die locatie is een plan. Dat heet Posthoorn. Aan de raad is nu gevraagd om te verklaren dat zij geen bedenkingen heeft tegen het plan.

Het plan
Op de plaats waar vroeger het postkantoor stond, komen 37 luxe appartementen, waarin zorg op afroep mogelijk is. Het gaat om twee aparte bouwblokken. De oude kloostermuur langs de Minderbroedersstraat blijft behouden. Die is in het ontwerp geïntegreerd.

De procedure
Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Daarom moeten we een uitgebreide procedure volgen. In deze procedure is één van de stappen dat de gemeenteraad moet aangeven geen bedenkingen te hebben tegen het plan. De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 27 juni 2023 over het voorstel om die verklaring af te geven.
Voor dit bouwplan is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Die is in behandeling. Als de omgevingsvergunning is verleend, start de ontwikkelaar met de verkoop van de appartementen. De bouw start zodra voldoende appartementen zijn verkocht. We hopen dat dit in de loop van 2024 het geval is.