Eerste deel landbouwweg Vogelwaarde geasfalteerd

Bewoners van Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte op Rapenburg. Daarom leggen we aan de oostzijde van Vogelwaarde een landbouwweg aan. Afgelopen week asfalteerden we het eerste deel van de landbouwweg in Vogelwaarde. Dat was ten noorden van Rapenburg. Vanaf 18 maart werken we ook ten zuiden van Rapenburg. De verkeershinder verschuift daardoor.

Wat gebeurt er op dit moment?
Vorige week asfalteerden we het eerste deel van de landbouwweg. Daarbij hoorde ook het kruispunt ten noorden van Rapenburg – waar we nieuwe landbouwweg aansluiten. Deze week brengen we de belijning aan. Ook leggen we doorgroeistenen in de bermen en plaatsen we nieuwe straatverlichting. Als alles goed en vlot verloopt, is het kruispunt op vrijdag 15 maart in de late namiddag open voor het verkeer. Dan is er weer verkeer mogelijk tussen Vogelwaarde en Hengstdijk.

Wat staat er te gebeuren?
Op maandag 18 maart 2024 starten we aan de zuidzijde van Rapenburg; ter hoogte van het Koegat. Hier sluiten we ook de landbouwweg aan op Rapenburg. Deze werkzaamheden zijn eind april 2024 klaar.

Is er verkeershinder?
Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk; ook geen (brom)fietsverkeer. Vogelwaarde is dan niet bereikbaar vanaf de rotonde op de Provinciale weg (N290) en andersom. We leiden het verkeer om via de Schoolstraat en de Bossestraat. Fietsers en bromfietsers – richting Terneuzen – rijden om via de Bossestraat en de Drie Gezustersdijk; en richting Hulst via de Grafelijkheid.

Wat moet er dan nog gebeuren?
Midden april 2024 starten we met het aanleggen van het regenwaterriool in de Grafelijkheid. Deze werken zijn eind mei 2024 klaar.

Wanneer zijn de totale werken klaar?
We hopen dat het volledige karwei eind mei 2024 klaar is.